Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

QUẢN TRỊ VIÊN
VINACONEX 1

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty CP Vinaconex 1 công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và giài trình lợi nhuận năm 2021 giảm quá 10% so với năm 2020 và lợi nhuận năm 2021 sau khi kiểm toán thay đổi so với báo cáo tự lập.

Trân trọng!

Số lượt đọc:  73  -  Cập nhật lần cuối:  28/02/2022 11:49:27 AM

Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động