Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Vinaconex 1 ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

QUẢN TRỊ VIÊN
VINACONEX 1

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty cổ phần xây dựng số 1 công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

Trân trọng!


Số lượt đọc:  17  -  Cập nhật lần cuối:  29/06/2022 05:24:27 PM

Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động