Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ
Giới thiệu
Văn hóa VINACONEX 1
Tin tức & sự kiện
Quan hệ cổ đông
Các đơn vị thành viên
Đội xây dựng số 1
Đội xây dựng số 2
Đội xây dựng số 3
Đội xây dựng số 4
Đội xây dựng số 5
Đội xây dựng số 6
Đội xây dựng số 7
Đội xây dựng số 9
Đội xây dựng số 10
Đội xây dựng số 11
Đội xây dựng số 12
Đội xây dựng số 13
Đội xây dựng số 14
Đội xây dựng số 16
Đội xây dựng số 21
Đội xây dựng số 22
Đội điện nước
Đội máy thi công và bê tông thương phẩm
Đội chuyên gia công cốt thép
Đội thi công cơ giới và xử lý nền móng
Nhà máy gạch lát TERRAZZO
Ban chủ nhiệm công trình 15
Ban chủ nhiệm công trình 17
Ban chủ nhiệm công trình 18
Ban chủ nhiệm công trình 20
Ban chủ nhiệm công trình 23
Ban chủ nhiệm công trình 24
Ban chủ nhiệm công trình 25
Ban chủ nhiệm công trình 26
Ban thu hồi công nợ
Năng lực & kinh nghiệm
Đọc & suy ngẫm
Hoạt động văn hóa thể thao
Phổ biến kiến thức
Góc thư giãn
Tuyển dụng
Sơ đồ Website
Liên hệ
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Ban CNCT 17

Vinaconex1 - 16/08/2011 09:05' AM

Ban CNCT 15

Vinaconex1 - 16/08/2011 09:05' AM

Nhà máy gạch lát TERRAZZO

Vinaconex1 - 16/08/2011 09:04' AM

Đội TC cơ giới và sử lý nền móng

Vinaconex1 - 15/08/2011 03:07' PM

Đội chuyên gia công cốt thép

Vinaconex1 - 15/08/2011 03:05' PM

Đội máy thi công và bê tông thương phẩm

Vinaconex1 - 15/08/2011 03:05' PM

Đội điện nước

Vinaconex1 - 15/08/2011 03:04' PM

Đội xây dựng số 22

Vinaconex1 - 15/08/2011 03:04' PM
Trang:    Trang trước   |   Trang sau 
Tin tức & sự kiện
Báo cáo tài chính Quý I năm 2021
CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016
VC1 Công bố Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn đến 31/12/2016
VC1 Công bố Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
VC1 Công bố Báo cáo tài chính Quý III và giải trình lợi nhuận Quý III năm 2016
VC1 công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Ông Nguyễn Quốc Hòa xin từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 nhiệm kỳ 2014 - 2019
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Kỹ sư điện, Kỹ sư cấp thoát nước, Kỹ sư máy xây dựng (3.2016)
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng (10.2015)
Tuyển nhân viên lái xe con
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch tiếng Anh