Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

VINACONEX 1 - 21/07/2021 04:32' PM
Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2021

VINACONEX 1 - 15/07/2021 09:13' AM
Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2021

VINACONEX 1 ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

VINACONEX 1 - 01/07/2021 03:05' PM

Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

VINACONEX 1 - 29/06/2021 09:26' AM

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn: Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ không còn là cổ đông lớn từ ngày 13.05.2021

19/05/2021 11:30' AM

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

19/05/2021 11:21' AM

Báo cáo tài chính Quý I năm 2021

Vinaconex 1 - 20/04/2021 04:02' PM


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

VINACONEX 1 - 25/03/2021 05:09' PM
Trang:  Trang sau 
Tin tức & sự kiện
Báo cáo tài chính Quý II năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2021
VINACONEX 1 ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn: Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ không còn là cổ đông lớn từ ngày 13.05.2021
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Báo cáo tài chính Quý I năm 2021
CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016
VC1 Công bố Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn đến 31/12/2016
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động