Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

QUẢN TRỊ VIÊN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty CP Vinaconex 1 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ.

Trân trọng!

Số lượt đọc:  20  -  Cập nhật lần cuối:  19/05/2021 11:24:42 AM

Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động