Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

QUẢN TRỊ VIÊN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty CP Vinaconex 1 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ.

Trân trọng!

Số lượt đọc:  28  -  Cập nhật lần cuối:  19/05/2021 11:24:42 AM

Tin tức & sự kiện
Vinaconex 1 dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ nhân ngày Thương binh Liệt sỹ
Công ty cổ phần Vinaconex 1 tổ chức hoạt động tri ân nhân dịp 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2022)
Báo cáo tài chính Quý II năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022
Vinaconex 1 ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
Quyết định của Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
Báo cáo tài chính Quý I năm 2022
Báo cáo thường niên năm 2021
VINACONEX 1 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động