Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn: Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ không còn là cổ đông lớn từ ngày 13.05.2021

QUẢN TRỊ VIÊN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty CP Vinaconex 1 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn: Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ không còn là cổ đông lớn từ ngày 13.05.2021

Trân trọng!

Số lượt đọc:  70  -  Cập nhật lần cuối:  19/05/2021 11:32:13 AM

Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động