Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

QUẢN TRỊ VIÊN
VINACONEX 1

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Ngày 23/03/2022, Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Biên bảnNghị quyết của Đại hội.

Trân trọng!

Số lượt đọc:  66  -  Cập nhật lần cuối:  23/03/2022 04:34:34 PM

Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động