Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

QUẢN TRỊ VIÊN
VINACONEX 1

Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2016

Số lượt đọc:  135  -  Cập nhật lần cuối:  24/03/2017 04:59:53 PM

Tin tức & sự kiện
Báo cáo tài chính Quý I năm 2021
CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016
VC1 Công bố Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn đến 31/12/2016
VC1 Công bố Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
VC1 Công bố Báo cáo tài chính Quý III và giải trình lợi nhuận Quý III năm 2016
VC1 công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động