Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Giải trình Lợi nhuận Quý IV/2021 tăng quá 10% so với Quý IV/2020

QUẢN TRỊ VIÊN
VINACONEX 1

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty CP Vinaconex 1 công bố thông tin giải trình lợi nhuận quý IV năm 2021 tăng quá 10% so với quý IV năm 2020.

Trân trọng!

Số lượt đọc:  51  -  Cập nhật lần cuối:  06/02/2022 04:41:02 PM

Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động