Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

VINACONEX 1

Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trân trọng!
Số lượt đọc:  103  -  Cập nhật lần cuối:  03/12/2019 03:38:50 PM

Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động