Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

QUẢN TRỊ VIÊN
VINACONEX 1

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty CP Vinaconex 1 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

Trân trọng!

Số lượt đọc:  35  -  Cập nhật lần cuối:  29/06/2021 09:27:00 AM

Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động