Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

VINACONEX 1

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 1

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 như sau:

Thời gian: Từ 8h00 ngày 25/02/2019 (Thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần xây dựng số 1 - Toà C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung Đại hội: Chi tiết xem Chương trình Đại hội đính kèm

Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký /ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu kèm thông báo này) về Công ty trước 17 giờ ngày 23/02/2019 bằng hình thức trực tiếp hoặc fax hoặc qua đường bưu điện.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đề nghị xuất trình các giấy tờ sau (bản gốc):

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- CMTND hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Các tài liệu của Đại hội được đăng tải chi tiết trên website của Công ty tại địa chỉ: http://www.vinaconex1.com.vn.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty cổ phần xây dựng số 1

Địa chỉ: Toà C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.38544057 - Fax: 024.38541679

Trân trọng./.

Tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2. Giấy đăng ký/ Uỷ quyền

3. Quy chế làm việc Đại hội cổ đông

4. Báo cáo của Ban điều hành

4.1 Kết quả SXKD năm 2018

4.2 Kế hoạch SXKD năm 2019

4.3 Danh mục công trình thi công năm 2019

4.4 Kế hoạch SXKD năm 2019 đến 2023

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị

6. Tờ trình Đề nghị thông qua báo cáo Tài chính đã kiểm toán

7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

8. Tờ trình phương án thù lao HĐQT, BKS

9. Quy chế bầu cử, Hướng dẫn bầu cử

10. Giấy đề cử, Giấy ứng cử, Lý lịch ứng viên HĐQT, BKS

11. Báo cáo của Ban kiểm soát

12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019


Số lượt đọc:  190  -  Cập nhật lần cuối:  26/02/2019 11:45:55 AM

Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động