Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

VINACONEX 1 ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

QUẢN TRỊ VIÊN
VINACONEX 1

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty CP Vinaconex 1 công bố thông tin về việc ký hợp đồng soát xét/kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Trân trọng!

Số lượt đọc:  29  -  Cập nhật lần cuối:  01/07/2021 03:05:48 PM

Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động