Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Sơ đồ website

Quản trị hệ thống

Trang chủ

Giới thiệu

+ Hội đồng quản trị

+ Ban kiểm soát

+ Ban Tổng giám đốc

+ Các phòng ban chức năng

Phòng Tổ chức hành chính

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Kinh tế thị trường

Phòng Kỹ thuật thi công

Phòng Thiết bị vật tư

Tổ chức đoàn thể

+ Đảng ủy công ty

+ Công đoàn

+ Đoàn thanh niên

+ Ban nữ công

Văn hóa VINACONEX 1

Tin tức & sự kiện

Quan hệ cổ đông

Các đơn vị thành viên

Năng lực & kinh nghiệm

Đọc & suy ngẫm

Hoạt động văn hóa thể thao

Phổ biến kiến thức

Góc thư giãn

Tuyển dụng

Liên hệ


Số lượt đọc:  2764  -  Cập nhật lần cuối:  19/05/2021 02:46:28 PM

Tin tức & sự kiện
Báo cáo tài chính Quý II năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2021
VINACONEX 1 ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn: Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ không còn là cổ đông lớn từ ngày 13.05.2021
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Báo cáo tài chính Quý I năm 2021
CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016
VC1 Công bố Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn đến 31/12/2016
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động