Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Báo cáo thường niên năm 2021

VINACONEX 1 - 04/04/2022 11:55' AM
Báo cáo thường niên năm 2021

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

VINACONEX 1 - 23/03/2022 04:34' PM
Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Tài liệu Đại hội

VINACONEX 1 - 28/02/2022 11:56' AM

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

VINACONEX 1 - 03/12/2019 03:07' PM

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

VINACONEX 1 - 14/02/2019 10:58' AM

CBTT: QĐ THÔI GIAO NHIỆM VỤ PHÓ TGĐ ĐỐI VỚI ÔNG ĐINH HOÀNG DIỆP

VINACONEX 1 - 25/01/2019 11:35' AM

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN

VINACONEX 1 - 23/10/2018 03:10' PM

CBTT: BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2018 VÀ GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN BÁN NIÊN NĂM 2018

VINACONEX 1 - 14/08/2018 04:37' PM
Trang:  Trang sau 
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động