Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022

QUẢN TRỊ VIÊN
VINACONEX 1

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty cổ phần xây dựng số 1 công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022.

Trân trọng!


Số lượt đọc:  18  -  Cập nhật lần cuối:  19/07/2022 10:50:11 AM

Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động