Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

VINACONEX 1 - 20/04/2022 09:12' AM
Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2021

VINACONEX 1 - 04/04/2022 11:55' AM
Báo cáo thường niên năm 2021

VINACONEX 1 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

VINACONEX 1 - 24/03/2022 02:30' PM

VINACONEX 1 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

VINACONEX 1 - 23/03/2022 04:34' PM
Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nhịp độ thi công trên một số công trường

VINACONEX 1 - 15/03/2022 03:30' PM

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Tài liệu Đại hội

VINACONEX 1 - 28/02/2022 11:56' AM

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

VINACONEX 1 - 26/02/2022 12:06' PM
Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

VINACONEX 1 - 29/01/2022 10:48' AM
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
Trang:  Trang sau 
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động