Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa

Vinaconex1 - 25/08/2016 08:16' AM

Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh

Vinaconex1 - 23/08/2016 09:12' AM

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động

Vinaconex1 - 20/05/2016 09:00' AM
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động

Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Kỹ sư điện, Kỹ sư cấp thoát nước, Kỹ sư máy xây dựng (3.2016)

16/03/2016 08:16' AM
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Kỹ sư điện, Kỹ sư cấp thoát nước, Kỹ sư máy xây dựng.

Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng (10.2015)

Vinaconex 1 - 08/10/2015 09:55' AM
VC1 cần tuyển dung Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng (10.2015)

Tuyển nhân viên lái xe con

Vinaconex1 - 18/10/2013 08:46' AM
Công ty cổ phần xây dựng số 1 - VINACONEX1 tuyển nhân viên lái xe con.

Thông báo tuyển dụng Phiên dịch tiếng Anh

02/01/2013 03:34' PM
Trang:  Trang sau 
Tin tức & sự kiện
Báo cáo tài chính Quý II năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2021
VINACONEX 1 ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn: Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ không còn là cổ đông lớn từ ngày 13.05.2021
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Báo cáo tài chính Quý I năm 2021
CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016
VC1 Công bố Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn đến 31/12/2016
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động