Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động

Vinaconex1 - 24/07/2012 04:54' PM

Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư cấp thoát nước (06.2012)

Vinaconex1 - 26/06/2012 09:10' AM
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư cấp thoát nước (06.2012)

Thông báo tuyển dụng (10.2011)

vinaconex1 - 25/10/2011 02:06' PM
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Cử nhân Kinh tế tổng hợp; Kỹ sư điện (10.2011)

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Kỹ sư An toàn lao động

13/07/2011 07:46' AM

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư cấp thoát nước, Kỹ sư trắc đạc, Kỹ sư điện, Kỹ sư Máy xây dựng, Kỹ sư kinh tế xây dựng (10.01.2011)

Vinaconex1 - 10/01/2011 03:15' PM

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư cấp thoát nước, Kỹ sư trắc đạc, Kỹ sư điện, Kỹ sư Máy xây dựng, Kỹ sư kinh tế xây dựng (14.12.2010)

Vinaconex1 - 15/12/2010 10:15' AM

Thông báo tuyển dụng Công nhân kỹ thuật

Vinaconex1 - 11/11/2010 11:53' AM

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Kinh tế Xây dựng, Kỹ sư Máy xây dựng, Kỹ sư Cơ khí (28.10.2010)

Vinaconex 1 - 28/10/2010 02:36' PM
Trang:    Trang trước   |   Trang sau 
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Kỹ sư điện, Kỹ sư cấp thoát nước, Kỹ sư máy xây dựng (3.2016)
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng (10.2015)
Tuyển nhân viên lái xe con
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch tiếng Anh