Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...

Đội xây dựng số 13

Poster  15/08/2011 08:03:30 AM 

Đội xây dựng số 13

Đội Trưởng: Nguyễn Mạnh Hùng
Trình độ chuyên môn:
Điện thoại: (084) 04 - 38545338
Di động: 0912034472
Email: hung.d13@vinaconex1.com.vn