Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...

VINACONEX 1 khởi công công trình nhà xưởng thuộc dự án ĐTXD Trung tâm dịch vụ và hạ tầng ô tô Thành Công Việt Hưng

QUẢN TRỊ VIÊN  03/12/2021 10:57:33 AM 

Sáng ngày 02/12/2021, Công ty cổ phần xây dựng số 1 tổ chức Lễ khởi công Công trình hạng mục phần bê tông cốt thép và hoàn thiện nhà kho thuộc Dự án ĐTXD Trung tâm dịch vụ và hạ tầng ô tô Thành Công Việt Hưng tại KCN Việt Hưng, TP Hạ Long, Quảng Ninh với quy mô diện tích gần 60.000m2, giá trị hợp đồng gần 140 tỷ, tiến độ thi công 04 tháng.