Board of directorsMr. NGUYỄN THẠC KIM
A member of Board of Management – General Director

Contact:
Office line: (04) 3.854.3813; HP: 091.321.2715
Email: kim_vina1@yahoo.com.vnMr.THẠCH ANH ĐỨC

Economics Master
Member of Board of Management - Vice General Director

Contact:
Office line: (04) 3.554.2522 ; HP: 090.342.2399
Email: taducvinaconex1@yahoo.com


Mr.PHẠM QUỐC MẠNH

Construction Engineer
Vice General Director - Manager of VINACONEX1 PMU

Contact:
Office line: (04) 3.854.8360 ; HP: 090.341.7632
Email: quocmanhvinaconex1@gmail.com


Mr.ĐỖ LÊ TÂN

Technical Master
Vice General Director

Contact:
Office line: (04) 3.554.2258 ; HP: 090.418.4392
Email: tandole@yahoo.com

Mr.ĐINH HOÀNG DIỆP

Economic Bachelor, Civil Engineer
Vice General Director

Contact:
Office line: (04) 3.5544977 ; HP: 0983016768
Email: diepvinaconex@yahoo.com.uk


Mr.NGUYỄN DUY HẢI

Finance BA
Chief Accountant

Contact:
Office line: (04) 3.854.2435 ; HP: 091.354.6777
Email:
xaydungvinaconex1@gmail.com

Achievements

  • 35 năm xây dựng và phát triển để trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp như ngày nay là cả một chặng đường dài đầy khó khăn gian khổ, phấn đấu xây dựng không mệt mỏi của cán bộ công nhân viên Công ty qua các thời kỳ.
    XEM TIẾP
  • Cách đây vừa tròn 40 năm, ngày 16 tháng 11 năm 1973 Công ty xây dựng Mộc Châu tiền thân của Công ty cổ phần xây dựng số 1- VINACONEX đã được Bộ xây dựng thành lập để thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển khu kinh tế Mộc Châu.
    XEM TIẾP
  • Với những thành tựu đã đạt được qua 45 năm xây dựng và phát triển và trong 30 năm là thành viên trong đại gia đình VINA-CONEX, tập thể Lãnh đạo, người lao động thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển khu kinh tế Mộc Châu theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế vùng Tây Bắc của đất nước.
    XEM TIẾP