Introduction

Introduction
of vinaconex1


Construction Joint-Stock Company No.1 (VINACONEX1 JSC) is a first class enterprise – a member of Vietnam Import-Export and Construction Corporation (VINACONEX JSC), is authorized to operate throughout the country.

Head office :  D9 Building, Khuat Duy Tien Str., Thanh Xuan, Hanoi.
Tel : 04.38544057 - 04.38543205 - 04.38543206
Website : https://portals.vieapps.net/~vinaconex1/

In the course of its development, Construction Joint-Stock Company No.1 have executed a great number of high-qualified projects in various fields and scope. Many of them were awarded golden medals for their quality.

After 35 years of experience in construction, Vinaconex 1 has become a leading enterprise in Vietnam construction industry. The Company’s capacity, experience and quality are always highly appreciated by both domestic and oversea partners. 

With skilled and experienced engineers and workers who are often well-trained and equipped with new technology and management, Vinaconex 1 shall bring satisfaction to customers through best works with reasonable price and ontime completion.

Primary operations of the Company: 

 • Civil and industrial construction;
 • Construction of infrastructure, water drainage & supply system and environment;
 • Construction of transporting and harbor works;
 • Construction of irrigation and power plant;
 • Internal and external decoration;
 • Mechanism execution;
 • Industrial and construction materials production;
 • Trade in houses and buildings, real estates and equipments…

Achievements

 • 35 năm xây dựng và phát triển để trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp như ngày nay là cả một chặng đường dài đầy khó khăn gian khổ, phấn đấu xây dựng không mệt mỏi của cán bộ công nhân viên Công ty qua các thời kỳ.
  XEM TIẾP
 • Cách đây vừa tròn 40 năm, ngày 16 tháng 11 năm 1973 Công ty xây dựng Mộc Châu tiền thân của Công ty cổ phần xây dựng số 1- VINACONEX đã được Bộ xây dựng thành lập để thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển khu kinh tế Mộc Châu.
  XEM TIẾP
 • Với những thành tựu đã đạt được qua 45 năm xây dựng và phát triển và trong 30 năm là thành viên trong đại gia đình VINA-CONEX, tập thể Lãnh đạo, người lao động thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển khu kinh tế Mộc Châu theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế vùng Tây Bắc của đất nước.
  XEM TIẾP