Ban tổng giám đốcÔNGHOÀNG VĂN TRÌNH
ThS Quản trị Kinh doanh, KS
Xây dựng
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

ÔNG ĐỖ LÊ TÂN
ThS Kỹ thuật, KS
Xây dựng
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


ÔNG NGUY
ỄN XUÂN THỌ
ThS Qu
ản trị Kinh doanh, Kỹ sưXD và CN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


ÔNGNGUYỄN VĂN HÀ
Cử nhân Kế toán, Cử nhân Kinh tế
KẾ TOÁN TRƯỞNG


Các thành tựu

  • 35 năm xây dựng và phát triển để trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp như ngày nay là cả một chặng đường dài đầy khó khăn gian khổ, phấn đấu xây dựng không mệt mỏi của cán bộ công nhân viên Công ty qua các thời kỳ.
    XEM TIẾP
  • Cách đây vừa tròn 40 năm, ngày 16 tháng 11 năm 1973 Công ty xây dựng Mộc Châu tiền thân của Công ty cổ phần xây dựng số 1- VINACONEX đã được Bộ xây dựng thành lập để thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển khu kinh tế Mộc Châu.
    XEM TIẾP
  • Với những thành tựu đã đạt được qua 45 năm xây dựng và phát triển và trong 30 năm là thành viên trong đại gia đình VINA-CONEX, tập thể Lãnh đạo, người lao động thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển khu kinh tế Mộc Châu theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế vùng Tây Bắc của đất nước.
    XEM TIẾP