Chính sách chất lượng

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1
VINACONEX 1

 1.      Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh được phê duyệt (750 tỷ).

 2.      Đảm bảo 100% các công trình được thi công đúng tiến độ đã cam kết với Khách hàng.

 3.      Đảm bảo 100% các công trình được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế, đúng quy trình quy phạm kỹ thuật và đáp ứng đúng yêu cầu của Khách hàng.

 4.      Đảm bảo 100% cán bộ, công nhân được huấn luyện kỹ thuật ATLĐ, được trang bị đầy đủ BHLĐ và khám sức khoẻ định kỳ.

 5.      Đảm bảo 230 lượt cán bộ kỹ sư, chuyên viên, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và tay nghề.

 6.      Tuyển dụng 73 lao động và ký hợp đồng lao động với người lao động đạt tiêu chuẩn, đáp ứng tốt cho yêu cầu sản xuất kinh doanh.

 7.      Đầu tư chiều sâu (nâng cao năng lực thi công) 15 tỷ.

 8.      Phấn đấu đạt mức lương bình quân đầu người 5.800.000 đồng/th.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Thạch Anh Đức

(Đã ký và đóng dấu)

Các thành tựu

  • 35 năm xây dựng và phát triển để trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp như ngày nay là cả một chặng đường dài đầy khó khăn gian khổ, phấn đấu xây dựng không mệt mỏi của cán bộ công nhân viên Công ty qua các thời kỳ.
    XEM TIẾP
  • Cách đây vừa tròn 40 năm, ngày 16 tháng 11 năm 1973 Công ty xây dựng Mộc Châu tiền thân của Công ty cổ phần xây dựng số 1- VINACONEX đã được Bộ xây dựng thành lập để thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển khu kinh tế Mộc Châu.
    XEM TIẾP
  • Với những thành tựu đã đạt được qua 45 năm xây dựng và phát triển và trong 30 năm là thành viên trong đại gia đình VINA-CONEX, tập thể Lãnh đạo, người lao động thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển khu kinh tế Mộc Châu theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế vùng Tây Bắc của đất nước.
    XEM TIẾP