Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

04:44 CH @ 20/04/2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty cổ phần xây dựng số 1 công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2022.

Trân trọng!