Báo cáo tài chính Quý I năm 2023

05:00 CH @ 19/04/2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty CP Vinaconex 1 công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 của Công ty.

Trân trọng!