Báo cáo tài chính Quý I năm 2024

04:27 CH @ 19/04/2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty cổ phần xây dựng số 1 công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 tới các Quý vị cổ đông.

Trân trọng!