Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

04:34 CH @ 20/07/2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty CP Vinaconex 1 công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý II năm 2022.

Trân trọng!