Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022

04:36 CH @ 19/01/2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty CP Vinaconex 1 công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 của Công ty.

Trân trọng!