Công ty nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Hoàng Thiệu Bảo

09:01 SA @ 20/03/2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Ngày 20/03/2023, Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Thiệu Bảo xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 vì lý do điều kiện công tác. Công ty xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông.

Trân trọng!