Công ty nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Lê Tân

11:10 SA @ 13/03/2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Ngày 13/03/2023, Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Lê Tân xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 vì lý do cá nhân. Công ty xin thông báo tới các Quý vị cổ đông.

Trân trọng!