Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Thọ

01:36 CH @ 13/03/2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Ngày 13/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã ban hành Quyết định số 0288/2024/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Thọ, thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 13/03/2024.

Trân trọng!