Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

04:51 CH @ 18/06/2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty cổ phần xây dựng số 1 công bố thông tinQuyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty tới các Quý vị cổ đông.

Trân trọng!