Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần thứ 14)

02:43 CH @ 14/05/2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty cổ phần xây dựng số 1 công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14 tới các Quý vị cổ đông.

Trân trọng!