Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước và giao thông

09:34 SA @ 24/06/2008

Danh mục các công trình xây dựng kỹ thuật, cấp thoát nước và giao thông....

Cầu Quý Cao

Cầu vượt quốc lộ 5

Kè sông Kim Ngưu

Cống thoát nước đường Láng Hòa Lạc

Hệ thống truyền tải nước sạch sông Đà - Hà Nội

Đường 208 Cao Bằng