Ban CNCT 18

16/08/2011

Chủ nhiệm: Lê Huy Bình
Trình độ chuyên môn:
Điện thoại: (084) 04 - 35543701
Di động: 0904155329
Email: binh.b18@vinaconex1.com.vn