Báo cáo thường niên năm 2022

04:01 CH @ 13/04/2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty cổ phần xây dựng số 1 công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022.

Trân trọng!