Báo cáo thường niên năm 2023

02:48 CH @ 10/04/2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty cổ phần xây dựng số 1 công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023 tới các Quý vị cổ đông.

Trân trọng!