Giải trình Lợi nhuận Quý IV/2021 tăng quá 10% so với Quý IV/2020

10:09 SA @ 20/01/2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty CP Vinaconex 1 công bố thông tin giải trình lợi nhuận quý IV năm 2021 tăng quá 10% so với quý IV năm 2020.

Trân trọng!