Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

03:07 CH @ 03/12/2019
Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐBiên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.
Trân trọng!